επιλογή κατηγορίας
κτίρια αυτοκίνητα - φορτηγά και λεωφορεία ξενοδοχεία επιχειρήσεις βιομηχανία πλοία σκάφη αναψυχής αεροδρόμια σταθμοί τρένα προσωπική προστασία
category menu 12

Πολιτική ποιότητας

Η πολιτική της εταιρείας Giakoumatos βασίζεται στη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και να πληρούν τις απαιτήσεις των Εθνικών και Διεθνών κανονισμών.

Η Εταιρεία μας αποσκοπεί να εντείνει την ικανοποίηση των πελατών της μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, συμπεριλαμβάνοντας διαδικασίες για συνεχή βελτίωση του συστήματος και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών και νομοθεσιών.

Είναι πολιτική της εταιρείας να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση υγιείς και ασφαλείς εργασιακές συνθήκες, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας σχετικές λειτουργικές διαδικασίες.

Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι τα προϊόντα που πωλούνται και επιθεωρούνται από την Εταιρεία μας προορίζονται για την προφύλαξη και διάσωση της ανθρώπινης ζωής καθιερώθηκε ένα Σύστημα Ποιοτικής Διαχείρισης το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με το σύνολο των διεθνών και εθνικών συνθηκών, κανόνων, κανονισμών, προτύπων και οδηγιών που αφορούν την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και την ποιότητα του συστήματος διαχείρισης.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στην εταιρεία, περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας και έχει σαν βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2008.
FaLang translation system by Faboba